Father anthony messeh dating website

Rated 3.98/5 based on 614 customer reviews

De Chromebooks zijn eigendom van het Dockinga College en worden aan de leerlingen in bruikleen gegeven.

Met lesstof op havoniveau worden ze uitgedaagd om te kijken of ze alsnog na deze klas naar de HAVO kunnen.Ook de praktijk maakt een belangrijk onderdeel uit van onze keuzebegeleiding.In de tweede klas nemen de leerlingen een kijkje op de Vakschool van het Dockinga College om zich te oriënteren op de verschillende sectoren/profielen in het (V)MBO en de beroepen en opleidingen die hierbij horen.Daarbij wordt niet alleen gekeken naar prestaties, maar ook naar gedrag.Naast reguliere brugklassen kent locatie VMBO-GT een éénjarige schakelklas.

Leave a Reply